بانک جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به چهار درصد خواهد رسید.بانک جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به چهار درصد خواهد رسید.


منبع این نوشته
جدیدترین پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران

برچسب ها :