دیلی میل؛


تصاویر شوکه کننده از وسعت آتش سوزی کالیفرنیا


این آتش سوزی مهیب موجب شده است که ۲۰ هزار نفر از ساکنان کالیفرنیا خانه های خود را ترک کنند.


دانلود فایل مرتبط با خبر :


منبع این نوشته
تصاویر شوکه کننده از وسعت آتش سوزی کالیفرنیا

برچسب ها :