سرپرست باشگاه پرسپولیس از تسویه با تعدادی از بازیکنان قدیمی و طلبکاران خبر داد.


منبع این نوشته
باشگاه پرسپولیس با ۵۰ طلبکار تسویه کرد

برچسب ها :